Kindercursus "ONTDEK JE BERENKRACHT"
Een nieuwe methode voor kinderen om terug in hun kracht te komen! Ontworpen in samenwerking met Geertje Pinxten van praktijk Geertjes-touch te Wessem ( www.geertjes-touch.nl ). Het doel is om kinderen die o.a. gepest worden, weinig zelfvertrouwen hebben, faalangstig , hoog sensitief zijn of om andere redenen moeilijkheden ervaren in hun leven…..leren weer terug in hun kracht te gaan staan. Kinderen bewust maken, dat we allemaal anders zijn en MOGEN zijn. Ouders van nu weten hoe belangrijk het is dat hun kind lekker in zijn/haar vel zit. Geluk is een stevige basis voor de ontwikkeling van het kind. Tevredenheid over zichzelf en zijn/haar prestaties en relaties, dragen allemaal bij aan het geluk van een kind. 


Een nieuwe methode
Wij als leerkrachten en kindertherapeuten vonden het een uitdaging om een nieuwe methode voor kinderen te schrijven. Onze visie is iedereen  is anders en je bent goed zoals je bent. Van hieruit kijken we wat ieder kind nodig heeft om het eigen krachtsbewustzijn te (her)ontdekken en verder te ontwikkelen.  We leveren maatwerk o.a.door ook rekening te houden met meervoudige intelligenties. Door onze onderwijservaring aan onze ervaring als complementair therapeut te koppelen, kunnen we kinderen op meerdere vlakken tegelijk begeleiden.   


Verkennen
We gaan samen met het kind verkennen. Wie ben ik? Hoe leer ik? Wat zijn mijn talenten en mogelijkheden? Welke vaardigheden heb nodig nog om volledig in mijn kracht te staan. Zo krijgt het kind weer de regie over zijn/haar leven. En omdat ieder kind uniek is, is dat voor ieder kind anders!

Onze methode
Wij bieden de kinderen de nodige handvatten aan om dit proces succesvol te doorlopen. Dit wordt iedere les genoteerd in het portfolio, zodat de ouders de vorderingen kunnen volgen en ook hun kind kunnen begeleiden in het groeiproces. Herhalen van de geleerde oefeningen tijdens de tussenliggende cursusdagen zorgt voor sneller succes.

Onze cursus bestaat uit:
- kleine groepjes van max. 8 kinderen verdeeld over 2 leeftijdscategorieën van 4 tot  9 jaar en van 9 tot 13 jaar.
- ouderavond rond de vierde/ vijfde les
- evaluatiemoment met de ouders
- 10 lessen van 75 minuten 
- portfolio met de aangeleerde oefeningen
- afsluiting met diploma voor de kinderen
- kosten €400,- 

 

Nieuw!

Ontdek je Berenkracht voor tieners
Voorbereiding op en omgang met brugklasproblematieken d.m.v. oefeningen en coaching

      Vergroten van zelfvertrouwen zodat ze de grotere verantwoordelijkheid   kunnen dragen

      Leren plannen

      Assertief reageren op de dynamiek in grotere groepen

      Omgaan met pestgedrag door humor, feedback geven en lichaamshouding

      Nieuwe contacten leren leggen in een multiculturele omgeving 

 

 

Berenkracht 1:

Januari 2018 starten we met een nieuwe groep

 

Roermond: in de vrije school

Grathem: woensdag bij fysio Henderickx.

We komen ook op locatie...dus heeft u een groep van minimaal 5 kinderen en een geschikte locatie, laat het ons even weten!

Indien u aanvullend verzekerd bent kan de cursus volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar!