NLP
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen.  NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast. Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Dit kan een  ingrijpende gebeurtenis zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag. Het eenvoudige basis principe is dat het onderbewustzijn verbindingen maakt tussen wat het waarneemt via de zintuigen zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Elke ervaring is opgebouwd uit zien, horen én voelen. Het merkwaardige aan deze opbouw is, dat wanneer een beeld, een geluid of een gevoel gedurende 21 seconden samen aanwezig zijn in je systeem er een verbinding ontstaat, die altijd blijft bestaan totdat jij er iets aan verandert. Het interessante daaraan is dat de kwaliteit van jouw leven op dit moment afhangt van de soort verbindingen die jij op een bepaald moment ergens in je leven zelf hebt gemaakt. Met NLP kun je die verbindingen makkelijk positief veranderen.

Wat kun je bereiken met NLP?
•    werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling
•    doorbreken van angsten, fobieën, onzekerheden, pijn, verdriet, woede, etc.
•    beperkende  overtuigingen  veranderen in bekrachtigende overtuigingen
•    technieken om patronen te doorbreken
•    optimaal kunt profiteren van je onbewuste (processen)
•    je stemming te beheren, relatief onafhankelijk van de externe omstandigheden waar je mee te maken hebt
•    je innerlijke vermogens ontdekken
•    sneller en beter innerlijke conflicten en emotionele blokkades in jezelf oplossen
•    concrete doelen stellen en deze daadwerkelijk te bereiken.