De werking van edelstenen
In de energetische edelsteentherapie zijn edelstenen onze belangrijkste werktuigen. De edelstenen zijn - net als wij - individuen met bepaalde eigenschappen en karakters. Daarvan maken we als edelsteentherapeut gebruik.
Door edelstenen op energetische punten op het menselijk lichaam te leggen, kan er een uitwisseling plaatsvinden tussen mineraal en mens. Daardoor kan de mens zich beter gaan voelen.

Ziekte: verstoring van de balans
Volgens de holistische denkwijze die hoort bij energetische edelsteentherapie, vormen het lichaam, de geest en de ziel van een mens samen één geheel, een uniek mens. Lichaam, geest en ziel moeten met elkaar in evenwicht zijn, wil iemand zich gezond en prettig voelen. Op het moment dat één van deze drie niet goed functioneert, verdwijnt de balans en kan iemand zich ziek voelen. Als het evenwicht weer wordt hersteld, is de patiënt genezen. Tijdens het leven zijn ziekte en gezondheid in voortdurende energetische uitwisseling, alles is een voortdurende beweging, alles stroomt. Alles is energie en heeft zijn eigen unieke trillingsfrequentie. Die energie noemen we ‘universele energie’ of ‘levensenergie’. Het is de kracht die de atomen vormt en het hele universum doordringt. Andere veelgebruikte benamingen zijn: God, Schepper, Al. De levensenergie stroomt via ons kruin en de chakra’s naar binnen, en via meridianen verder naar onze organen en weefsels. Is een orgaan of deel van ons ‘zijn’ verstoord in het ontvangen of het doorgeven van deze energie, dan verandert de trilling. Daardoor kunnen disbalans en ziekte ontstaan.

Heling: in balans brengen
Om weer gezond te worden, slikken mensen traditioneel medicijnen. Maar die medicijnen richten zich meestal op symptoombestrijding. Echt gezond en heel worden doen we helemaal zelf. Ons lichaam heeft een immense zelfhelende kracht. Holistische geneeswijzen, zoals de energetische edelsteentherapie, stimuleren die zelfhelende kracht. Dit gebeurt door niet alleen de symptomen van een ziekte of disbalans aan te pakken. Ook de oorzaak wordt aangepakt. Hierdoor kan waarlijke genezing of heling plaatsvinden.

Doorgeven van energie
Edelstenen zijn zuivere ontvangers van de levensenergie. Door hun unieke vorm, structuur en samenstelling kunnen zij de energie omvormen en doorgeven, herkenbaar voor ons lichaam en onze geest. De energiebanen en energetische doorgifte worden hersteld. Heling en een nieuwe balans zijn het effect. Vanuit deze heling of balans pakt ons lichaam het zelfgenezingsproces weer op. Alles wat wij hoeven te doen, is de gesteldheid van de ‘patiënt’ herkennen en de juiste edelstenen te gebruiken op de juiste plaatsen en onder de juiste omstandigheden. Een rozekwarts, bijvoorbeeld, is de steen van de onvoorwaardelijke liefde. Deze hoort bij het hart en het hartchakra. Door rozekwarts op iemands hart te leggen, kan diens hart vervuld raken van onvoorwaardelijke liefde. Dit wordt over het algemeen niet bewust ervaren, maar resulteert wel in een prettiger gevoel en meer harmonie met de omgeving.