De Bronstoel
De energetische Bronstoel is ontworpen door Monique Timmers om specifieke programma’s, herinneringen en conditioneringen te wissen, die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk bent. Deze werkelijkheden, die in werkelijkheid zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn. De energie van de stoel werkt tot op cel- en zielsniveau.  
 
De Bronstoel kent vijf programma’s die op diep niveau werken:

Programma 1
Zorgt ervoor dat belastende herinneringen worden gewist, die je mee hebt genomen uit andere ervaringen (je kunt dit vorige levens noemen of ervaringen die in de parallelle werelden plaats vinden).
Programma 2
Zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen van je ouders en de familiepatronen via genetische coderingen en overgeërfde conditioneringen.
Programma 3
Zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen uit beladen situaties in dit leven.
Programma 4
Zorgt ervoor dat jouw zielsfrequentie weer in evenwicht komt en harmonieert met je ‘aardse’ frequenties. Eenheid! Hooggevoeligheid wordt omgevormd naar authentieke kracht.
Programma 5
Zorgt ervoor dat de hartfrequentie sterk geactiveerd wordt.
 
Deze programma’s kunnen bewust aangestuurd worden, door zowel de cliënt alsook de therapeut. Je ervaart weer wie je werkelijk bent: een stralend wezen verbonden met alles wat is: oneindig bewustzijn, oneindige liefde.
Je kunt je weer bewust worden van andere zijnstoestanden; kennis uit zogenaamde vorige (of parallelle) levens. Het zijn vaak prachtige ingrijpende ervaringen, waardoor je leven en kijk op zaken echt verandert.

voor meer info www.moniquetimmers.nl